Płatności i reklamacje - Strefa Płatnego Parkowania

Szanowni Kierowcy. Witamy na stronie, która umożliwia składanie reklamacji dotyczących m.in opłat dodatkowych nałożonych z tytułu postoju bez ważnego biletu parkingowego oraz szybkie wnoszenie opłat dodatkowych. Procedura reklamacyjna dotyczy wyłącznie zdarzeń zarejestrowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej.

W celu usprawnienia i przyspieszenia obsługi reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • Przed złożeniem reklamacji i podjęciem kontaktu zachęcamy do zapoznania się z działem Pytania i Odpowiedzi (FAQ). Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące podstaw nałożenia opłaty dodatkowej oraz całej procedury windykacji należności i reklamacji.
 • Kierowca kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo do wniesienia reklamacji przy użyciu poniższego Formularza. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i wysłaniu zgłoszenia kierowca zyskuje dostęp do szczegółowych informacji o swoim wezwaniu, w tym do dokumentacji fotograficznej.
 • W przypadku, gdy skorzystanie z formularza nie jest możliwe (np. zgubiony druk wezwania), istnieje możliwość złożenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną z podaniem m.in. nr rej. pojazdu, daty zdarzenia.
 • Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie. Pracownicy Działu Parkingów i SPP udzielają jedynie informacji w zakresie podstaw prawnych oraz obsługi windykacyjnej.
 • Reklamacje rozpatrywane są w kolejności ich zgłoszeń.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należności wpłacone z tytułu opłaty dodatkowej są zwracane.
 • UWAGA! Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości 75 zł. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, uiszczenie opłaty dodatkowej skutkuje zakończeniem postępowania i uniemożliwia skorzystanie z przysługującej drogi odwoławczej.

Opłać wezwanie

Aby szybko i wygodnie wnieść opłatę dodatkową możesz wybrać opcję przelewu online. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem systemu PayU. Po naciśnięciu przycisku "Płacę" należy podać numer wezwania.

Płacę

Formularz zgłoszenia reklamacji

Pola oznaczone (*) są bezwzględnie wymagane. Unikalny numer wezwania pozwala automatycznie określić lokalizację parkingu. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłany indywidualny link umożliwiający zalogowanie się do portalu, w którym znajdują się szczegóły dotyczące danego wezwania, m.in. dokumentacja fotograficzna potwierdzająca parkowanie bez ważnego biletu.

Nie możesz skorzystać z formularza?

Korzystanie z formularza zgłoszeniowego jest zalecaną formą składania reklamacji. Przynosi znaczne korzyści, ponieważ przyspiesza i automatyzuje proces przetwarzania danych, a kierowcy daje dostęp do dodatkowych informacji.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe użycie formularza, należy skorzystać z jednego z poniższych sposobów składania reklamacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby oprócz uzasadnienia i opisu sytuacji związanej z nałożeniem opłaty, odwołanie zawierało przynajmniej numer rejestracyjny pojazdu.

sekretariatspp@mzd.bielsko.pl

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała

Infolinia: tel. 33 472 60 00

Informacje dotyczące opłat dodatkowych i procedury windykacji należności udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
UWAGA: Pracownicy Działu parkingów i SPP nie przyjmują reklamacji składanych telefonicznie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, w Bielsku-Białej 43-300, tel.: 33 4726010, adres e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, e-mail: iod@mzd.bielsko.pl
 3. Dane będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. nr VIII/101/2015 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. Dokładny cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wcześniej wyrażonej zgody (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi od organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla zrealizowania celu.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.
Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.